>wwwtvserviswzcz��
Televizni servis, s.r.o, Rady�sk� 6, Plze� Televizn� Servis Plze�, opravy, mont�e, prodej , ANT�NY, SAT, TV
WebZdarma.cz
WebZdarma.cz

Ant�ny, Satelity, Spole�n� ant�ny, Satelitn� p��jem �esk�ch program� v oblastech �patn� sign�lu pozemn�ch vys�la�� ,Sto��ry, Kabely, Kompletn� servis od n�vrhu po dod�vku na kl��, v�etn� ve�ker�ch za��zen� a kompletn� mot�e . Nev�te si rady?

Chcete sledovat stovky televizn�ch kan�l� cel�ho sv�ta!Montaze satelitu Plzen -Satelitni komplety a televizni anteny Plzen  

Televizn� servis spol. s r.o. 
Rady�sk� 6
Plze�
32600

tel.:377 221525 
mobil:777221525
www.tvservis.wz.cz
pozice GPS:  49�44'18.23"N; 13�23'16.57"E

email: tvservis@email.cz

Otev�rac� doba prodejny: Po-P�: 8-12 13-17 hod.

Firma Televizn� servis spol. s.r.o, ji� v�ce jak �tvrt stolet� od zalo�en� firmy v Plzni se st�v� jednou z prvn�ch firem v oboru v �esk� Republice. Vyzkou�ejte i Vy na�e slu�by na m�ru z�kazn�kovi. D�l�me v�e pro va�i spokojenost. Firma s dlouholetou tradic� na trhu slu�eb v oblasti mont�� satelitn�ch ant�n a oprav elektronick�ch za��zen� ji� od roku 1990 v�m nab�z�:

ANT�NY - TV - SAT - R�DIO. MONT��E PRO INSTITUCE, BANKY, ��ADY, FIRMY, SPOLE�ENSTV� VLASTN�K�, BYTOV� DOMY, PANELOV� DOMY, RODINN� DOMY, MONT��E SPOLE�N�CH ROZVOD� DIGIT�LN�HO TELEVIZN�HO A SATELITN�CHO VYS�L�N�,!!!V�CE JAK 1000 PROGRAM� NA VA�� LCD NEBO PLAZMA TV !!!! KAMEROV� A SLEDOVAC� SYST�MY.

Opravy televizn� techniky, prodej a mont�e satelitn� a ant�nn� techniky, rozvody pro byty, rodinn� domky, domy, instituce.
MONT�� - PRODEJ - SERVIS - OPRAVY.
PRODEJ - LCD,LED Televizor� dle va�eho v�b�ru s odborn�m doporu�en�m na�ich technik�, v�etn� profesion�ln� instalace u V�s a pln� z�ruky.

Namontujeme V�m SATELITN� P��JEM s neomezenou kartou pro sledov�n� v�ech �esk�ch program�! Obra�te se na n�s je�t� dnes! Garantujeme V�m plnou spokojenost a profesion�ln� p��stup.

Term�n expresn� mont�e objedn�vejte na tel. 777221525

Opravy Televizor� v�ech zna�ek,VIDEO, R�DIO, SAT, CD, MAGNETOFON, GRAMOFON.
T��me se na va�i n�v�t�vu. Odborn� konzultace a n�vrhy individu�ln�ch komplexn�ch �e�en� dle po�adavk� z�kazn�ka poskytujeme zdarma.

Servis pro V�s: 1/ Opravy televizor� Mascom, Sony, Grundig, Philips, Hyundai, JVC, LG, OVP, Panasonic, Samsung, Sharp, Tesla, Thomson, Toshiba

2/ Opravy videokamer Canon, JVC, LG, Panasonic, Samsung, Sony

3/ Opravy DVD a videa GoGEN, Grundig, Hyundai, LG, LuxTronic, Panasonic, Philips, Samsung, Sony, Thomson

4/ Opravy satelitn� techniky Topfield, Mascom, Opentel, Strong, Grundig

5/ Opravy dom�c�ch kin JVC, Sony,LG, Panasonic

6/ Opravy vysava�� Electrolux, ETA, Hoover

7/ Opravy k�vovar� AEG, Krups, Siemens, Electrolux, Bosch, De Longhi, ETA, Philips, Rowenta.

8/ Prodej s��k� do vysava�� v�ech zna�ek AEG, Krups, Siemens, Electrolux, Bosch, De Longhi, ETA, Philips, Rowenta a dal��ch

9/ Opravy dom�c�ch spot�ebi��, prodej dom�c�ch spot�ebi��, oprava d�lkov�ch ovlada��, prodej d�lkov�ch ovlada��,

Cestu k n�m najdete na:

<>Novinky Televizn�ho servisu Plze�

-U n�s m��ete platit za slu�by platebn� kartou Visa a Master Card

-karty Skylink, ak�n� sety satelitn�ho vys�l�n� v �esk�m jazyce.

-v�m�na satelitn�ch p��jma�� na nov� k�dovac� syst�m IRDETO v�etn� karty v akci od 2999 k� za set dle modelu.

-�irok� sortiment ant�n, dr��k�, propojovac�ch kabel�,z�suvek, konektor�, zesilova��, elektrop��slu�enstv�, bateri�

-Pro sb�ratele nab�z�me ak�n� v�prodej a 30 % slevu na stavebnice Merkur a plechov� hra�ky Kovap, modely aut, traktor�, sanitek, �esk� v�robek.

P�kn� den p�eje Televizn� servis spol.s r.o, Rady�sk� 6, Plze�, 32600,Identifikační číslo: 00518905 DIC:CZ00518905, Spisová značka: C 93 vedená u Krajského soudu v Plzni